Fun legal english   Leave a comment

Q: What is a contingent fee?
A: A contingent fee means, if the lawyer doesn’t win your suit, he gets nothing. If the lawyer does win it, you get nothing.

Contingent fee – Нөхцөлт буюу болзолт үйлчилгээний төлбөр

  • US-д Contingent fee
  • UK-д Conditional fee

Аливаа хэрэг маргаан дээр ажиллаад зөвхөн хүссэн үр дүнд хүрсэн тохиолдолд үйлчлүүлэгч хуульчид төлбөр төлөх, хэрвээ тухайн үр дүнд хүрээгүй бол хуульч ямар ч төлбөр авахгүй гэсэн тохиролцоо юм.
Хэрвээ хуульч хэргийг үйлчлүүлэгчид ашигтайгаар шийдвэрлэж өгвөл ердийн үнэ тариф дээр цагийн хөлс, амжилттай шийдвэрлүүлсэний нэмэгдэл зэргийг нэмж тооцон төлүүлдэг байна.
Англи улсад амжилтын нэмэгдэл нь үндсэн тарифаас 100%-аас дээшгүй байдаг.
Канадын хувьд зарим мужид төлбөрийн энэ нөхцөлийг хориглодог.
АНУ-д Барын холбооноос энэ аргыг гэр бүлийн болон эрүүгийн хэрэгт ашиглахыг зөвшөөрдөггүй. Contingent fee нь гэм хороос үүдэлтэй хэрэг маргаанд хэрэглэгддэг байна.

Дээрх нь хошигнол нь:
А: Contingent fee гэж юу юм бэ? гэжээ
Х: Энэ нь хуульч маргааныг чинь авч чадахгүй бол тэр юу ч авч чадахгүй, харни хуульч маргааныг чинь авчихвал чи юу ч авч чадахгүй гэсэн үг гэжээ.

Энэ үгийн хэлц нь No win no fee
Энэтэй холбоотой онигоо оруулъя гэсэн чинь одоохондоо олдсонгүй. Дараа нь update хийнээ.

Advertisements

Posted December 15, 2008 by bayasgalan9 in Хууль зүйн англи хэл

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: